Fëmijët Spiunë 1 (Spy Kids 1) (2001)

Action, Adventure, Comedy | 88 Min

Fëmijët e prindërve sekretë-agjentë duhet t’i shpëtojnë nga rreziku.